Horyzont 2020

Projekt otrzymał dofinansowanie z unijnego programu w zakresie
badań naukowych i innowacji “Horyzont 2020” na podstawie
umowy o udzielenie dotacji nr 879510

PROJEKT

„Jedyna w swoim rodzaju terapia zaburzeń widzenia. Pomoc rodzinom w zmiejszaniu emocjonalnego i finansowego obciążenia związanego z terapią wzroku.”

PROBLEM

Obecnie niedowidzenie i zez to jedne z powszechniejszych zaburzeń widzenia obuocznego. Szacuje się, że dotykają one do 5% społeczeństwa. Najczęstszym sposobem leczenia jest terapia bazująca na obturacji czyli zasłanianiu oka lepszego. Terapia widzenia trwa wiele lat przy stałych wizytach u lekarza (2-3 razy w tygodniu). Wyzwanie terapii gabinetowej stanowi obiektywność oceny obserwacji i zaangażowanie dzieci w często powtarzalne i mało atrakcyjne aktywności.

ROZWIĄZANIE

Remmed jest innowacyjnym połączeniem systemu składającego się z certyfikowanych medycznie gogli VR, tabletu oraz kontrolera ruchowego. Zestaw tych urządzeń umożliwia pacjentowi korzystanie z oprogramowania przygotowanego przez RemmedVR, którego główną rolą jest kompleksowa domowa terapia zaburzeń widzenia, takich jak zez i niedowidzenie.

Jest to przełom w terapii wzroku, gdyż standardowe leczenie wymagało osobistego pojawienia się w placówce optometrycznej na każdą sesję, co było trudne z powodu dużej ingerencji w plan dnia pacjenta, jak i małą dostępność (lub zupełny brak) odpowiednich placówek w mniejszych miastach. Cała terapia odbywa się w domu, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego zdalnego nadzoru terapeuty i pomiarze poprawności wykonywanych ćwiczeń.